แบบจำลองและโครงสร้างอะตอม

เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน

แบบทดสอบที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แบบทดสอบที่ 6 สเปกตรัมและการแปลความหมาย

แบบทดสอบที่ 10 เลขออกซิเดชั่น

Advertisements

**** ประกาศ ****ช่วงนี้ จะมีการปรับปรุง เว็บไซต์บางอย่างอาจไม่สะดวกต่อการสืบค้น จึงต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ จากผู้จัดทำ ...วีรยุทธ เตชะเวชเจริญ .....