เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร

วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2-2561

ตัวอย่าง วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูวีรยุทธ

วช.02 แบบประเมินการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้

วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตร 2561

ตัวอย่าง วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตรหมวดวิทย์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s