เอกสารงานพัฒนาหลักสูตร

วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2-2561

ตัวอย่าง วช.01 แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูวีรยุทธ

วช.02 แบบประเมินการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้

วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตร 2561

ตัวอย่าง วช.03 บันทึกรายงานการปรับปรุง พัฒนา และประเมินการใช้หลักสูตรหมวดวิทย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s