ผลงานนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

วิเคราะห์ค่า Eo cell 1 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 2 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 3 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 4 ปี 58

วิเคราะห์ค่า Eo cell 5 ปี 58

สารชีวโมเลกุล 1 ม.6/3 ปี 59

สารชีวโมเลกุล 2 ม.6/3 ปี 59

Present ฐานทรัพยากรท้องถิ่นและ 3 สาระ ปีการศึกษา 2559

ออกสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s