ใบงานและแบบฝึกหัด บ.4

ใบงานที่ 3 มวลโมเลกุล

ใบงานที่ 4 จำนวนโมลกับอนุภาคของสาร

ใบงานที่ 5 จำนวนโมลกับมวลของสาร

ใบงานที่ 6 ปริมาตรต่อโมลของแก๊ส

ใบงานที่ 7 สารละลาย

ใบงานที่ 9 การคำนวณเกี่ยวกับสารละลาย

ใบงานที่ 12 การหาร้อยละโดยมวลของธาตุ

ใบงานที่ 13 การหาสุตรเอมพิริกัลและสุตรโมเลกุล

ใบงานที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี

ใบงานที่ 17 ร้อยละของผลได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: