ใบความรู้ บ.2

ใบความรู้ที่ 12 การเกิดพันธะไอออนิกและการเขียนสูตร

ใบความรู้ที่ 12 การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก

ใบความรู้ที่ 12 พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก

ใบความรู้ที่ 13 สมการไอออนิก

ใบความรู้ที่ 14 หลักการเขียนโครงสร้างลิวอิสใบความรู้ที่

15 พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์

ใบความรู้ที่ 16 เรโซแนนซ์

ใบความรู้ที่ 17 VSEPR

ใบความรู้ที่ 18 อะไรแข็งกว่าเพชร

ใบความรู้ที่ 19 Buckyball โมเลกุลมหัศจรรย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: