คลิปการสอน บ.9

การทดลอง 9.1 ปฏิกิริยาของโลหะกับไอออนของโลหะในสารละลาย
CAI ปฏิกิริยารีดอกซ์โดย อ.เชษฐา แว่เต็ง รร.ยุพราชวิทยาลัย
ปฏิกิริยารีดอกซ์
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ver.2
Redox reactions
Oxidation-Reduction Basic
ดุลสมการไฟฟ้าเคมี โดยวิธี เลขออกซิเดชั่น
ดุลสมการไฟฟ้าเคมี โดยวิธี ครึ่งปฏิกิริยา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: